Ön Kayıt Formu

Ön Kayıt Formu 

LCME Sınav Kuralları

 1. LCME uygulama ve teori sınavları her yıl Yaz ve Kış dönemlerinde yapılır.
 2. LCME Yaz Dönemi sınav başvuruları Eylül ayından itibaren başlar, Mart sonuna kadar devam eder.
 3. LCME Kış Dönemi sınav başvuruları Nisan ayından itibaren başlar, Ağustos sonuna kadar devam eder.
 4. Bu tarihler dışında yapılacak müracaatlar için Köprüvizyon Müzik Kursu LCME Koordinatöründen (fulya@kopruvizyon.com.tr ) onay alınması gerekmektedir.
 5. Sınav takvimi, tüm kurumsal ve bireysel başvuruların bitiminden sonra ilan edilir.
 6. “Köprüvizyon LCME İş Birliği Protokolü” kapsamında başvuru yapan kurumlar, koordinatörden aldığı sınav tarihini ve bilgilerini kendi internet sitesinde ilan eder.
 7. Koordinatör ayrıca bireysel başvuruların sınav takvimini ve diğer bilgilerini de internet sitesinden ilan eder.
 8. Adaylar, sınav takviminin duyurulmasını takip eden 10 gün içerisinde tarih değişikliği için müracaat edebilirler.
 9. Sınava günü ve saatinde kurum binamızda hazır bulunmayan adayların sınav hakları iptal olur, sınav ve kitap ücreti iade edilmez.
 10. Adaylar sınav tarih ve saatlerine aynen uymak zorundadır.
 11. Geçerli bir mazereti bulunan ve bu mazeretine ilişkin resmi bir rapor ibraz edenlerden, mazereti kabul edilenlerin sınavı, aynı sınav takvimi içinde bir başka güne ya da bir sonraki sınav dönemine ertelenebilir. Erteleme ile ilgili tüm iş ve işlemlerin, genel sınav takviminin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Sınavı sonraki döneme ertelenen adaylar, ertelenen sınav için ödediği sınav ücretine ilaveten bu ücretin yarısı kadar daha ücret ödeyeceğini bilir ve peşinen kabul eder.
 12. Uygulama sınavları sabah 09:00 akşam 17:30 saatleri arasında yapılır.
 13. Uygulama Sınavlarındaki sınav saatleri tablosu aşağıdaki gibidir:

SABAH

ÖĞLE
Birinci Oturum: 120 dk.

09:00 – 11:00

Birinci Oturum: 120 dk.

14:00 – 16:00

İkinci Oturum: 105 dk.

11:15 – 13:00

İkinci Oturum: 75 dk.

16:15 – 17:30

 1. Seviyelere göre ortalama uygulama sınav süreleri şöyledir:
Pre-Preparatory, Step 1, Step 2

10 dk.

Grade 1, Grade 2, Grade 3

15 dk.

Grade 4, Grade 5

20 dk.

Grade 6, Grade 7

25 dk.

Grade 8

30 dk.

 DipLCM, ALCM, LLCM, FLCM

Ort. 60 dk.

 1. Sınava hazırlanan öğrenci veya onları hazırlayan öğretmenler kesinlikle fotokopi doküman kullanamaz. Fotokopi yasal değildir ve fotokopi doküman kullanımı LCME’nin uluslararası kurallarına aykırıdır. Fotokopi ile sınava gelen adaylar sınava alınmaz.
 2. Herhangi bir sınav merkezinde fotokopi ile sınava girildiğinin tespit edilmesi halinde o sınav merkezinin yetkileri hiçbir ihbara gerek kalmadan, geri alınır ve bir daha sınav yapamaz.
 3. Eşlik ihtiyacı veya zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında eşlikçiyi bulmak ve onunla çalışmak öğrencinin kendi sorumluluğundadır. Korrepetisyon (eşlik) hizmeti kurumumuz tarafından uygun fiyatlı olarak sağlanabilir.
 4. Uygulama sınavı süresinde sırasını bekleyen adaylar, veliler ve öğretmenler bekleme kurum dışında beklerler. Salon kapısından içerinin dinlenesi ve kapı önünde durulmaması esastır.
 5. Sınav salonunda İngiltere’den gelen sınav komisyonundan başka sadece koordinatörün kontrolündeki çevirmen (tercüman) bulunur.
 6. Uygulama sınavları değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir. Sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

0 – 64 puan   Başarısız
65-74 puan    Geçer
75- 84 puan   İyi
85- 100 puan Çok iyi

DipLCM, ALCM, LLCM, FLCM için geçer not en az 75’tir.

 1. SINAV SONUÇLARI https://kopruvizyon.com.tr/ADRESİNDEN İLAN EDİLİR.

Başvuru Ücretleri

LONDON COLLEGE OF MUSIC “TÜRKİYE SINAV MERKEZLERİ BİRLİĞİ”NİN TAVSİYE ETTİĞİ 

2021 LCM SINAV ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

 

Belirtilen ücretlere kitap bedelleri dahil değildir.