Ön Kayıt Formu

Ön Kayıt Formu 

London College Of Music Examinations (LCME), İngiltere’nin en prestijli ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden University of West London tarafından sağlanan uluslararası bir müzik sertifikasyon sistemidir.

 

Köprüvizyon Müzik Kursu ve LCME’nin, birbirini tamamlar şekilde ortak bir amacı vardır. “Gelecek nesiller için rol model olarak onlara ilham vermek.” Bu ulvi amaç ışığında, Uluslararası LCME Sisteminin Avrupa Bölgesi Ortağı olduk.

 

Dereceli sınavlar sektöründe, LCME’nin sunduğu nitelikler, bir üniversite tarafından belgelendirilmesi ve derecelendirilmesi bakımından benzersizdir.

 

LCM Sınavları 1887 yılından bu yana 100’den fazla ülkede yapılmaktadır.

 

LCME‘nin Sertifika ve Diploma Programları, İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı DFEE’nin ve uluslararası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygundur. LCME Sertifikaları, İngiltere’deki “Ofqual”, Galler’deki “Qualifications Wales” ve Kuzey İrlanda’daki “CCEA” tarafından tanınan belgelerdir.

İngiltere Eğitim Sistemi

 

Öğrenciler Key Stage 2’den sonra SATS (Standart Attainment Tests) sınavına girerler, bu sınavlarda öğrencilere notları açıklanmaz çünkü bu sınav okulların başarısını ölçme sınavıdır. SATS sınavında okulların başarı sıralaması yapıldıktan ve okullar başarılarına göre derecelendirildikten sonra sonra orta okulun ilk basamağı olan Key Stage 3 bitirilmiş olur ve bunun sonunda resmi bir sınav yoktur sadece Key Stage 4’te okunacak olan alan dersleri seçilerek Key Stage 3 tamamlanmış olur.

 

Key Stage 4’ün bitimi İngiltere eğitim sisteminin en önemli noktasıdır. Öğrenciler bu devrenin sonunda, Ortaokul bitirme sınavları olarak kabul edilen GCSE (General Certificate of Secondary Education) sınavına girerler.

 

Ortaokulu bitirmeye hak kazanarak GSCE sertifikasını alan öğrenciler eğer isterlerse, Key Stage 5’e yani Koleje giderek 2 yıllık süreçte, İleri Düzey Eğitim Diploması (General Certificate of Education at Advanced Level-GCE A-Level) sınavına girmeye hak kazanırlar. Kolejden mezun olurken A-Level derecesiyle sertifika almaya hak kazananlar aldıkları puanlara göre üniversiteye başvurma hakkı elde ederler.

 

Burada bizi ilgilendiren konu ise;

LCME Grade 6-8 arasındaki dereceler GCE-A-Level düzeyine denktir. Yani LCM sertifikası sayesinde kolej mezunu sayılırsınız ve bir üniversiteye kolayca devam etme hakkı kazanırsınız.

İngiltere’de RQF ve Avrupa Birliği’nde EQF Sistemi

İngiltere “Düzenlenmiş Nitelikler Çerçevesi (RQF)”, İngiltere’deki yetenek kategorilerini, boyutlarına ve zorluk derecelerine göre sınıflandıran bir sistemdir. RQF sisteminin seviyeleri, en düşük giriş seviyesinden (Seviye 1), zorluk derecesi en yüksek olan Doktora (Seviye 8) seviyesine kadar çıkmaktadır.

 

“Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF)”, farklı ülkelerin yeterliliklerini birbirine bağlayan bir referans çerçevesidir. Avrupa’daki farklı ülke ve sistemlerde yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir çeviri aracı görevi görür.

 

LCME Sertifikalarını UWLQ (Universitiy Of West London Qualifications) adlı kuruluş verir.

LCME Sertifikalarının RQF ve EQF Denklik Tablosu Şöyledir

 

Eğitimler ve sınavlar, enstrümanlara göre ayrı ayrı hazırlanmış kitaplarla yapılır.

 

LCME Sertifika Programı sekiz seviyeli (Grade 1’den 8’e) bir sınav sistemidir. Bir de “Erken Öğrenme (Pre-Preparatory)” ve “Hazırlık Sınıfları (Step 1-2-3)” mevcuttur. Kurumumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz Eğitim Başkanlığımız tarafından yönlendirilerek doğru seviyeden eğitim alıp sınava girebilir. Sekizinci seviyeyi bitiren öğrenci tüm dünyada geçerli olan müzik lisesi mezunu diploması almaya hak kazanır. Seviye sınavlarında her yıl düzenli ilerleme şartı aranmamakta fakat tüm teknikleri adım adım ilerletebilmek açısından her basamağı deneyimlemesi tavsiye edilmektedir.

 

Sınav Merkezi olarak kurumumuz dışından başvurmak isteyen öğrenci, ebeveyn, öğretmen veya kurumlar için tercüme hizmeti ve sınav danışmanlığı standart olarak sunduğumuz hizmetlerimizdir.

 

LCME’nin Özel yetkili Sınav Merkezi olmamız, bizimle iş birliği protokolü yapan diğer müzik eğitim kurumlarını “Yetkili Eğitim Merkezi” olarak akredite etmemize ve birlikte daha fazla insana dokunmamıza da imkân sağlamaktadır.

Sınav Çeşitleri

LCME bünyesindeki sınavlar aşağıdaki ana başlıklar altında gerçekleştirilir. Başlıklara tıklayarak, LCME’nin resmi web sitesinden detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Adaylar, sınavlara hazırlık sürecinde “Handbook” denilen sınav kitapçıklarından veya repertuvar listelerinde yer alan eserler arasından, sınava girilecek alanın kurallarına uygun bir şekilde hazırlığını yapar ve sınav esnasında hazırlanılan eserler ve diğer çalışmalar seslendirilir.

 

Piyano eşlik ihtiyacı veya zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında eşlikçiyi bulmak ve birlikte prova saatlerini belirlemek adayın sorumluluğundadır. Bu hizmet, Köprüvizyon Müzik Kursu tarafından uygun fiyatlı olarak sağlanır.

 

Pre-Preparatory, Step 1-2-3 seviyelerinde adaylar dallarına göre eserlerini seslendirdikten sonra müzikal bilgi sorularından da sorumlu olacaktır.

 

Grade 1-8 arası seviyelerde adaylar dallarına göre eserlerini seslendirdikten sonra sınava girilen seviyenin zorluk derecesine göre teknik çalışmalar, müzikal bilgi, müzikal işitme ve deşifre (ilk bakışta çalma) sınavına tabi tutulur.

Sırasına Göre Seviyeler ve Sınav Süreleri

Pre-Prep    – 10 dk.
Step 1-2-3  – 10 dk.
Grade 1-3   – 15 dk.
Grade 4-5   – 20 dk.
Grade 6-7   – 25 dk.
Grade 8      – 30 dk.

 

DipLCM     – Diploma / Lisans 1
ALCM         – Associate / Lisans 2
LLCM         – Licentiate / Lisans Son
FLCM         – Fellowship / Yüksek Lisans

 

Diploma seviyelerinde Performans, Bestecilik ve Öğretmenlik seçenekleri bulunmaktadır. Diploma sınavlarının ortalama süresi 60 dakikadır.

Düzenlenmiş Nitelikler

Aşağıdaki tabloda, LCM sınıflarının “Düzenlenmiş Nitelikler Çerçevesi (RQF-Regulated Qualification Framework)” kapsamındaki; “Rehberli Öğrenme Saatleri (GLH-Guided Learning Hours)”, “Toplam Yeterlik Süresi (TQT-Total Qualification Time)” ve “Kredi Sayısı” yer almaktadır.

Adaylar, Rehberli Öğrenme Saatleri dışındaki saatlerde ev çalışması yaparak öğrenimini tamamlayacaktır. Ev çalışması materyalleri kurumumuz tarafından sağlanır ve aday çeşitli video kayıtlar, canlı bağlantılar veya bir telefon görüşmesi ile ev çalışmalarını öğretmenlerine bildirirler.

Hedef Gruplar

LCM sınavları herkese açıktır. Asgari yaş sınırlaması yoktur ve repertuar seçimi her yaştan adaya hitap etmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, uygulamada, Grade 1-5 arası seviyeler, her yaştan adayın katılımı için uygun olmakta fakat Grade 6-8 arası seviyelerde, 12 yaşın altındaki adayların müziksel olgunluğuna sahip olma ve gereken başarıyı elde edebilme olasılığı düşüktür.

 

Başvuru Ücretleri

LONDON COLLEGE OF MUSIC “TÜRKİYE SINAV MERKEZLERİ BİRLİĞİ”NİN TAVSİYE ETTİĞİ 

2021 LCM SINAV ÜCRETLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

 

 

Belirtilen ücretlere kitap bedelleri dahil değildir.

Sınav Alanları

Başlıklara veya görsellere tıklayarak, LCME’nin resmi web sitesinden detaylı açıklamalara ulaşabilirsiniz.