Ön Kayıt Formu

Ön Kayıt Formu







 

Abrsm Sınavları-Genel Bilgiler

*Birinci kategori:
Bu kategoride geçme veya kalma olmayan sınavlar yer alır. Bunlar; 6-9 aylık eğitim almış adaylar için tasarlanmış Hazırlık Sınavı ve 21 yaşın üzerindeki yetişkinler için tasarlanmış İcra Değerlendirmesi Sınavıdır.

 

*İkinci kategori:
Giderek zorlaşan sekiz ayrı aşamayı kapsayan Aşamalı Sınavlardır.

 

*Üçüncü kategori:
Bu kategoride ise üç ayrı diploma sınavını içeren Diploma Sınavları bulunur.

 

 

Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. Ancak, 6, 7 veya 8. aşama Uygulamalı Sınavlarına girebilmek için, Teori ya da Uygulamalı Müzisyenlik (Practical Musicianship) sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranır.

Teori sınavları ise yılda iki kez Mart ve Kasım aylarında yapılmaktadır.
Her aşama sonunda başarı gösteren adaylara, bunu belgelemek üzere bir sertifika verilir. Ayrıca her aday, sınayıcının sınav sırasında yazdığı detaylı yorumlarını içeren raporu da alır.

Diploma Sınavları, sırasıyla; DipABRSMLRSM ve FRSM’dir. DipABRSM sınavına girebilmek için 8. Aşama Uygulamalı Sınavdan geçmiş olmak gerekir ve her bir diploma sınavı bir sonrakinin ön şartıdır. Uygulamalı Sınavlar, Ocak ve Nisan ya da Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. İngiltere’den gelen sınayıcılar kendisine önceden bildirilmiş olan program çerçevesinde sınavları yaparlar.

Adaylardan girecekleri aşamaya göre belirli bir ücret alınır. ABRSM, aşamalara göre belirlenen bu ücret listesini her yıl güncelleyerek ilan eder ve adaylar kurumumuz tarafından belirlenen son başvuru tarihine kadar ücretlerini ve başvuru formunu kurumumuza teslim etmelidirler. Bu listede belirtilen ücretlerin haricinde sınav için herhangi bir ek ücret talep edilemez.